Nazwa:
Telefon:
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Send
Send
The form has been sent!
Error...

Trzciana 515
     36-071 Trzciana
     Poland 

 

NIP: 5833191995

DOŁĄCZ DO NAS

© 2023 Oceanize

luke@oceanize.pl

EKOROZWÓJ

„Dzisiejsze wykorzystanie zasobów, które zaspokaja nasze codzienne potrzeby, bez narażania naszych potomków”

 

Plastik jest zasobem nieodnawialnym i właśnie dlatego tworzywa sztuczne muszą być wprowadzane do okrężnych łańcuchów wartości.

 

Oznacza to, że odpady z mórz i oceanów po przetworzeniu na granulat wtórny tworzą nowe produkty.

 

Oceanize to centrum, które umożliwia obieg zamknięty. Osiągamy to dzięki ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości, od konsumentów i firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadów po producentów i dostawców. Oceanize oferuje przejrzyste przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w Norwegii, w celu zapewnienia obiegu zamkniętego i zrównoważonego zarządzania zasobami.

GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY

 

 

Wzrost gospodarczy często prowadzi do wzrostu ilości odpadów. W Norwegii celem jest, aby wzrost gospodarczy był większy niż wzrost ilości odpadów. Działamy zarówno na rzecz wzrostu gospodarczego, będąc pionierem w dziedzinie recyklingu, jak i na rzecz zmniejszenia ilości odpadów.

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

 

 

Umieszczając duże ilości tworzyw sztucznych, zwanych odpadami, w okrężnych łańcuchach wartości, przyczyniamy się do odpowiedzialnego zarządzania zasobami nieodnawialnymi. Umożliwiamy zarówno odpowiedzialną konsumpcję plastiku, jak i odpowiedzialną produkcję plastiku.

ZATRZYMAĆ ZMIANY KLIMATU

 

 

Oferując alternatywę dla spalania i eksportu odpadów z tworzyw sztucznych, zapobiegamy dużym emisjom CO 2 . Jednocześnie zmniejsza się potrzeba produkcji nowego pierwotnego tworzywa sztucznego. W sumie jesteśmy wyposażeni, aby chronić atmosferę przed ponad 30 milionami kg CO 2 rocznie.

ŻYCIE W MORZU

 

 

Wspieramy grupy zbiórki bezwładnego morskiego plastiku. Zebrany plastik jest przez nas sortowany i poddawany recyklingowi, zanim otrzyma nowe życie w nowych produktach. W ten sposób przyczyniamy się do udowodnienia, że ​​tracone tworzywa sztuczne są zasobami, które idą na manowce.

ŻYCIE NA LĄDZIE

 

 

W Norwegii każdego roku składowane są duże ilości tworzyw sztucznych. Prowadzi to do dużych emisji mikro- i nanoplastików, zanieczyszczeń, które trafiają do norweskich ekosystemów. Recykling plastiku zmniejsza potrzebę utylizacji odpadów.

WSPÓŁPRACA DLA REALIZACJI CELÓW

 

 

Wierzymy, że żaden z celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju nie jest możliwy do osiągnięcia bez współpracy. Dlatego ściśle współpracujemy z całym łańcuchem wartości tworzyw sztucznych. Jednocześnie ściśle współpracujemy z podmiotami badawczymi w wiodących norweskich środowiskach badawczych w celu ciągłego tworzenia nowych frakcji tworzyw sztucznych w okrężnych łańcuchach wartości.

Jako wiodąca firma zajmująca się recyklingiem w Norwegii, nieustannie dążymy do ulepszania naszych procesów na rzecz zrównoważonej przyszłości. Dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do United Nation Global Compact.

  1. de
  1. en
  1. pl