Nazwa:
Telefon:
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Send
Send
The form has been sent!
Error...

Trzciana 515
     36-071 Trzciana
     Poland 

 

NIP: 5833191995

DOŁĄCZ DO NAS

© 2023 Oceanize

luke@oceanize.pl

Oceanize wraz z Grupą AQUA i PLASTO przełamie bariery w stosowaniu plastiku pochodzącego z recyklingu w farmach rybnych.

 

Cała klatka będzie teraz składała się z materiałów pochodzących z recyklingu w ramach projektu rozwojowego, na który właśnie przydzielono środki z funduszu środowiskowego Trade. Trade's Environmental Fund wspiera projekty, które mają na celu zwiększenie wykorzystania surowców z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a organizacja zdecydowała się teraz wesprzeć projekt mający na celu ustanowienie okrężnych łańcuchów wartości w produkcji klatek akwakultury w Norwegii.

 

Ze względu na wymagania dotyczące jakości materiału, które reguluje norma techniczna (NS 9415 (2009)), w konstrukcjach nośnych klatek stosuje się głównie pierwotne tworzywa sztuczne. Projekt podważy normę nie poprzez zmianę wymagań, ale poprzez udowodnienie, że tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu ze zużytych obiektów akwakultury mają właściwości spełniające wszystkie wymagania. Grupa AKVA wykorzystała już plastik z recyklingu na chodnikach w klatce, ale ten projekt umożliwi wyprodukowanie całej klatki na bazie plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów morskich.

 

Oceanize ma duże doświadczenie w zbieraniu i recyklingu plastiku pochodzącego z akwakultury i dziś dostarcza dokładnie przetestowany, wysokiej jakości granulat z tworzywa sztucznego.

 

 

 

Granulat z plastiku. Photo: AKVA group

 

 

 

- Projekt jest ważnym kamieniem milowym. Teraz mamy okazję pokazać walory naszego granulatu tworzyw sztucznych. Jednocześnie takie krajowe rozwiązania mają kluczowe znaczenie z perspektywy zrównoważonego rozwoju, mówi Trude Vareide-Giskås w Oceanize w komunikacie prasowym.

 

Rocznie w sektorze akwakultury wytwarzanych jest do 12 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych, a zasoby tworzyw sztucznych są ponownie wykorzystywane lub zbierane i poddawane recyklingowi. Potencjalne oszczędności klimatyczne wynikające z krajowego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych to do 50 milionów kilogramów CO2 poprzez zapobieganie m.in. spalaniu i eksportowi zasobów.

 

- Dzisiejsze klatki nie stanowią dużego problemu zaśmiecania, ale istnieje ogromny potencjał wykorzystania plastiku w produkcji nowych klatek. 

 

Helgeland Plast, spółka zależna w całości należąca do grupy AKVA, produkuje klatki w Mo i Rana, Oceanize zbiera odpady wzdłuż całego wybrzeża i ma swoją fabrykę granulacji w Rørvik, a Plasto produkuje części do klatek w Åndalsnes. Istnieją podstawy wydajnego i krajowego łańcucha wartości. Ponadto grupa AKVA będzie mogła szerzyć wiedzę w innych krajach, w których sprzedają plastikowe klatki hodowlane.

PIERWSZA NA ŚWIECIE KLATKA DO AKWAKULTURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

20 grudnia 2021
  1. de
  1. en
  1. pl